Thông báo tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn 2022-2023

Văn phòng xin chuyển thông báo số 25/CĐ-ĐHQG ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc Thông báo tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2022-2023. (file đính kèm) – Thời gian: 8g00 ngày 23/11/2023. – Địa điểm: Phòng 512 Nhà điều hành ĐHQG-HCM Đề nghị Ban Chấp hành, Ủy Ban Kiểm tra đăng ký tham gia Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2022-2023 theo link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vt7qnt8OxCe_0cbk9OhS7z2UqjX0Rdr2/edit#gid=861016158 Hạn chót đăng ký là 16g00 ngày 14/11/2023 Trân trọng./.