CÁC BIỂU MẪU CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Trường ĐH.Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

  • 1. Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn
  • 2. Mẫu đơn xin hỗ trợ khó khăn đột xuất
  • 3. Mẫu đơn trợ cấp cưới hỏi
  • 4. Mẫu đơn trợ cấp tang gia
  • 5. Mẫu đơn xin giữ xe tại bãi xe cán bộ
  • 6. Hồ sơ thanh quyết toán