Công Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

http://congdoan.hcmus.edu.vn


Kế hoạch thực hiện cuộc vận động “cán bộ, viên chức, người lao động trường đh khtn không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” giai đoạn 2018 - 2020

Kế hoạch thực hiện cuộc vận động “cán bộ, viên chức, người lao động trường đh khtn không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” giai đoạn 2018 - 2020
Căn cứ kế hoạch số 36/KH-LĐLĐ ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Liên đoàn Lao động Tp HCM và kế hoạch số 58/CĐ-ĐHQG ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” giai đoạn 2018 - 2020. Ban Thường vụ Công đoàn trường triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động, nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích yêu cầu
- Huy động các nguồn lực, tính năng động, sáng tạo, tinh thần tự giác của toàn thể CBVC-LĐ để thực hiện tốt nội dung của Cuộc vận động “Cán bộ, viên chức, người lao động của Trường ĐH KHTN không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” (gọi tắt là Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch”).
- Thông qua công tác tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong đoàn viên Công đoàn, CBVC-LĐ; duy trì thường xuyên các hoạt động phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm môi trường; nâng cao chất lượng môi trường sống, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh “Có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.
- Đẩy mạnh các giải pháp, mô hình, sáng tạo, cách làm hay nhằm thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch”.
II. Nội dung thực hiện
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để đoàn viên Công đoàn, CBVC-LĐ nhận thức đúng yêu cầu và tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch” thông qua các hành động thiết thực như: không xả rác ra đường, trên kênh rạch, thải bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh đô thị tại địa phương cư trú và nơi làm việc.
- Thường xuyên đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng trang bị kiến thức cơ bản về tác hại của ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của người dân; khuyến khích phối hợp tổ chức các hội thi, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về nội dung “Bảo vệ môi trường”, “Không xả rác ra đường và kênh rạch”, “Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”, “Không sử dụng chất thải nhựa”
- Phát động đoàn viên Công đoàn, CBVC-LĐ cùng chung tay bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác đầu nguồn ngay tại nhà, khu vực cư trú, nơi công tác; từng bước thay đổi hành vi, tạo thói quen xả rác đúng nơi quy định, không vô cảm trước những hành vi thiếu ý thức làm ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh. Tiếp tục vận động đoàn viên Công đoàn, CBVC-LĐ, không xả rác ra đường và kênh rạch, thải rác đúng nơi quy định, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.
- Phát động, vận động đoàn viên Công đoàn, CBVC-LĐ phản ánh kịp thời đến các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo đơn vị về các hoạt động, hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động giám sát và phản biện các chương trình, kế hoạch của chính quyền các cấp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
- Thông qua các phong trào thi đua của đơn vị lồng ghép các tiêu chí bình chọn gương điển hình tập thể và cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động Cán bộ, viên chức, người lao động Trường ĐH KHTN không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.
Trên đây là kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, viên chức, người lao động Trường ĐH KHTN không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” giai đoạn 2018 - 2020 trong đoàn viên Công đoàn và CBVC-LĐ trong nhà Trường. Đề nghị các Chủ tịch CĐBP và Tổ trưởng Tổ CĐTT triển khai thực hiện.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây