Chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII,nhiệm kỳ 2023-2028 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2023