Chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII,nhiệm kỳ 2023-2028 Kế hoạch triển khai hội thi trực tuyến với chủ đề: “Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh - Niềm tin của người lao động”.

Search