Chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII,nhiệm kỳ 2023-2028 Hướng dẫn tổ chức Đại hội /Hội nghị Công đoàn Bộ phận và Tổ Công đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2028