18:43 EDT Thứ sáu, 23/03/2018
Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!


 

Công Đoàn

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 5987

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72179

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6089339

Trang nhất » Giới thiệu

Công đoàn trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG TP.HCM
 
1. Ngày thành lập, số Quyết định:
- Tên đơn vị: Công Đoàn Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TP.HCM.
- Năm thành lập: 1996.
- Văn phòng: Lầu I, Dãy F, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM.
- Điện thoại liên lạc: 08.38354253
- Email liên lạc: congdoan@hcmus.edu.vn
- Địa chỉ trang web: http://congdoan.hcmus.edu.vn

Quá trình hình thành:
Công đoàn Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TP.HCM là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Đại Học Quốc Gia TP.HCM được thành lập năm 1996 trên cơ sở Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên  tách ra từ Trường Đại Học Tổng Hợp, theo quyết định 1326/GDĐT ngày 30/3/1996 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo để tham gia vào Đại Học Quốc Gia TP.HCM.
Công đoàn Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TP.HCM là cơ quan đại diện và tổ chức CBVC tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển Nhà trường, cơ chế quản lý, chủ trương chính sách liên quan đến quyền hạn, nghĩa vụ và lợi ích của CBVC trong Trường. Phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống CBVC về mặt vật chất lẫn tinh thần, giải quyết khiếu nại, tố cáo của CBVC theo pháp luật; có trách nhiệm đôn đốc giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ về lao động, bảo đảm quyền làm chủ của tập thể CBVC theo đúng qui định của pháp luật.

2. Đã trải qua 7 nhiệm kỳ, danh sách BCH qua các thời kỳ:
 
2.1. Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2012:
 
STT Họ Tên Chức vụ Email liên lạc
1 Võ Thị Bạch Mai Chủ tịch vtbmai@hcmuns.edu.vn
2 Trần Cao Vinh Phó chủ tịch tcvinh@hcmuns.edu.vn
3 Bùi Văn Thanh Phó chủ tịch csltthanh@yahoo.com.vn
4 Nguyễn Thị Hiếu Thường vụ nthieu@hcmuns.edu.vn
5 Phùng Quán Thường vụ quanph@hcmuns.edu.vn
6 Nhữ Đình Ngoạn UV. BCH, CN UBKT ngoan@hcmuns.edu.vn
7 Nguyễn Thị Phương Hoa UV. BCH nphoa@fit.hcmus.edu.vn
8 Phan Ngô Hoang UV. BCH pnhoang@hcmus.edu.vn
9 Dương Thị Bích Huệ UV. BCH dtbhue@hcmus.edu.vn
10 Nguyễn Phú Hùng UV. BCH zidanhung@yahoo.com.vn
11 Bùi Thị Luận   UV. BCH btluan@hcmus.edu.vn
12 Vũ Thị Phát Minh UV. BCH phatminh_vu@yahoo.com
13 Trịnh Anh Ngọc UV. BCH trinh_anh_ngoc@hotmail.com
14 Phan Thị Thanh Phương UV. BCH pttphuong@hcmus.edu.vn
15 Huỳnh Trung Thọ UV. BCH thoh@hcmus.edu.vn
* Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2012 tổ chức ngày 7/10/2010.
 
2.2. Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2008 - 2010:
 
STT Họ Tên Chức vụ Email liên lạc
1 Võ Thị Bạch Mai Chủ tịch vtbmai@hcmuns.edu.vn
2 Huỳnh Kim Sơn Phó chủ tịch hkson@hcmuns.edu.vn
3 Bùi Văn Thanh Phó chủ tịch csltthanh@yahoo.com.vn
4 Nguyễn Kim Phi Phụng Thường vụ nkpphung@hcmuns.edu.vn
5 Trần Cao Vinh Thường vụ tcvinh@hcmuns.edu.vn
6 Nhữ Đình Ngoạn UV. BCH, CN UBKT ngoan@hcmuns.edu.vn
7 Trần Thị Phượng Giang UV. BCH ttpgiang@hcmuns.edu.vn
8 Nguyễn Thị Phương Hoa UV. BCH ngphoa@fit.hcmuns.edu.vn
9 Phan Ngô Hoang UV. BCH pnhoang@hcmuns.edu.vn
10 Nguyễn Phú Hùng UV. BCH nphung@hcmuns.edu.vn
11 Phạm Tuấn Long UV. BCH ptlong@hcmuns.edu.vn
12 Vũ Thị Phát Minh UV. BCH vtpminh@hcmuns.edu.vn
13 Trịnh Anh Ngọc UV. BCH tangoc@hcmuns.edu.vn
14 Phùng Quán UV. BCH pquan@hcmuns.edu.vn
15 Huỳnh Trung Thọ UV. BCH httho@hcmuns.edu.vn
* Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2008 – 2010 tổ chức ngày 27/12/2007.
 
2.3. Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2005 - 2008:
 
STT Họ Tên Chức vụ Email liên lạc
1 Võ Thị Bạch Mai Chủ tịch vtbmai@hcmuns.edu.vn
2 Huỳnh Kim Sơn Phó chủ tịch hkson@hcmuns.edu.vn
3 Bùi Văn Thanh Phó chủ tịch csltthanh@yahoo.com.vn
4 Đỗ Ái Ngọc Thường vụ dangoc@hcmuns.edu.vn
5 Trần Cao Vinh Thường vụ tcvinh@hcmuns.edu.vn
6 Nguyễn Văn Vĩnh UV. BCH, CN UBKT nvvinh@hcmuns.edu.vn
7 Vũ Thị Phát Minh UV. BCH vtpminh@hcmuns.edu.vn
8 Trương Thanh Cảnh UV. BCH ttcanh@hcmuns.edu.vn
9 Trần Thị Phượng Giang UV. BCH ttpgiang@hcmuns.edu.vn
10 Trần Quang Hinh UV. BCH tqhinh@hcmuns.edu.vn
11 Trần Phi Hùng UV. BCH tphung@hcmuns.edu.vn
12 Nhữ Đình Ngoạn UV. BCH ngoan@hcmuns.edu.vn
13 Nguyễn Đình Phư UV. BCH ndphu@hcmuns.edu.vn
14 Nguyễn Kim Phi Phụng UV. BCH nkpphung@hcmuns.edu.vn
15 Huỳnh Trung Thọ UV. BCH httho@hcmuns.edu.vn
* Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2005 – 2008 tổ chức ngày 6/10/2005.
 
 
2.4. Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2003 - 2005:
 
STT Họ Tên Chức vụ Ghi chú
1 Võ Thị Bạch Mai Chủ tịch  
2 Huỳnh Kim Sơn Phó chủ tịch  
3 Bùi Văn Thanh Phó chủ tịch  
4 Đỗ Ái Ngọc Thường vụ  
5 Trần Cao Vinh Thường vụ  
6 Nguyễn Văn Vĩnh UV. BCH, CN UBKT  
7 La Thị Cang UV. BCH  
8 Tô Thị Hiền UV. BCH  
9 Trần Quang Hinh UV. BCH  
10 Trần Phi Hùng UV. BCH  
11 Trần Thị Ngọc Huyền UV. BCH  
12 Nguyễn Phát Minh UV. BCH  
13 Nhữ Đình Ngoạn UV. BCH  
14 Nguyễn Đình Phư UV. BCH  
15 Huỳnh Trung Thọ UV. BCH  
* Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2003 – 2005 tổ chức ngày 23/1/2003.
 
 
 
2.5. Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2000 - 2002:
 
STT Họ Tên Chức vụ Ghi chú
1 Lê Quang Hồng Chủ tịch  
2 Lê Quang Toại Phó chủ tịch  
3 Đỗ Ái Ngọc Phó chủ tịch  
4 Võ Thị Bạch Mai Thường vụ  
5 Huỳnh Kim Sơn Thường vụ  
6 Nguyễn Văn Vĩnh UV. BCH, CN UBKT  
7 La Thị Cang UV. BCH  
8 Đặng Văn Liệt UV. BCH  
9 Trần Quang Hinh UV. BCH  
10 Trần Phi Hùng UV. BCH  
11 Nhữ Đình Ngoạn UV. BCH  
12 Nguyễn Đình Phư UV. BCH  
13 Trần Cao Vinh UV. BCH  
14 Bùi Văn Thanh UV. BCH  
15 Huỳnh Trung Thọ UV. BCH  
* Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2000 – 2002 tổ chức ngày 14/10/2000.
 
 
2.6. Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 1998 - 2000:
 
STT Họ Tên Chức vụ Ghi chú
1 Lê Quang Hồng Chủ tịch  
2 Lê Quang Toại Phó chủ tịch  
3 Nguyễn Chi Mai Thường vụ  
4 Nguyễn Văn Vĩnh UV. BCH, CN UBKT  
5 La Thị Cang UV. BCH  
6 Hoàng Dũng UV. BCH  
7 Hứa Văn Hoàng UV. BCH  
8 Võ Thị Bạch Mai UV. BCH  
9 Nguyễn Thị Tố Nga UV. BCH  
10 Đỗ Ái Ngọc UV. BCH  
11 Huỳnh Kim Sơn UV. BCH  
* Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 1998 – 2000 tổ chức ngày 28/11/1998.