Công Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

http://congdoan.hcmus.edu.vn


Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2020

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2020
Nhằm hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, Công đoàn Trường xin gửi 1 số luật và nghị định theo link dưới:
- Xử lý VPHC trong bảo vệ môi trường: /uploads/news/2020_10/xu-ly-vphc-trong-bao-ve-moi-truong.doc
- Xử lý vi phạm hành chính trong ATGT: /uploads/news/2020_10/xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-trong-atgt.doc
- Luật xử lý vi phạm hành chính 2012: /uploads/news/2020_10/luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012.doc
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016: /uploads/news/2020_10/luat-tin-nguong-ton-giao-2016.doc
- Nghị định kiểm tra xử lý vi phạm hành chính: /uploads/news/2020_10/nghi-dinh-kiem-tra-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.doc
- Luật bầu cử ĐBQH và HĐND 2015: /uploads/news/2020_10/luat-bau-cu-dai-bieu-qh-va-hdnd-2015.doc
- Bộ Luật Lao động: /uploads/news/2020_10/bo-luat-lao-dong.doc
- Luật hòa giải cơ sở 2013: /uploads/news/2020_10/luat-hoa-giai-co-so-2013.doc
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây